Контакт

Тел / Tel: 00 389 45 221 867

Е-Маил / e-mail: birokom@yahoo.com

Локација / Location: Булевар Ослободување Локал 17 ( наспроти ОКТА ) Кичево