Врвни Услуги 29 години искуство од областа на сметководственото работење

СМЕТКОВОДСТВЕНИ И ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

Финансово сметководство (главна книга,синтетика и аналитика) …..

Read more

РЕГИСТРАЦИЈА / ПРОМЕНИ НА КОМПАНИИ И ОСТАНАТИ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ

Регистрирање на домашни и странски фирми ….

Read more

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Пријава и одјава на работници во Агенцијата завработување и Фондот за здравство on-line ….

Read more

КОНСАЛТИНГ И ОСТАНАТИ УСЛУГИ

Совети при основање, промена на ТП, ДОО, ДООЕЛ, ЈТД и АД ….

Read more

ЧЛЕНКИ НА:

КОМОРА НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА

Комора на сметководители на Македонија / Chamber of accountants of Macedonia. Унапредување на работењето на компаниите со претежна дејност сметководство, обезбедување на стручна помош и други деловни услуги за своите членови се основните цели на Комора на сметководители на Македонија.

КОМОРА НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА - Линк
СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА

Сојуз на стопански комори на Македонија е најголемата независна деловна организација во Македонија. Формирана како невладина и непрофитна организација ССК ги промовира и застапува бизнис интересите на илјадници компании членови и ги поврзува со над 1000 национални, регионални и интернационални институции и организации.

СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА - Линк

Медиуми

Во присуство на брojни гости, традиционално во рамки на манифестацијата Македонски Квалитет, беа прогласени десетте добитници на престижното признание за 2018 година.

Во присуство на бројни гости, традиционално во рамки на манифестацијата Македонски квалитет, беа прогласени десетте добитници на престижното признание за 2018 година.

ССК и Иванов ги доделија признанијата на десетте најдобри компанија во рамки на „Македонски Квалитет“

Десет компании го добија признанието „Македонски квалитет 2018“